تحقیق درباره تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

تحقیق درباره تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

تحقیق درباره تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه‏اى در بيان علل ظهور شرايط تنازعى در روابط ايران و امريكا

از زمان پيروزى انقلاب اسلامى ايران در فوريه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ايران و امريكا شكل گرفته است. اين جدال‏ها بر رويكردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عاليه دو كشور استوار مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ايران و امريكا به گونه‏اى نمايان گرديده كه مبتنى بر رنجش عميق سياسى‏آنان مى‏باشد. چنين روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفه‏هاى امنيت ملى جمهورى‏اسلامى ايران تاثيرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سياسى يكى از اصلىیترين مؤلفه‏هاى كاهنده امنيت ملى محسوب‏ می‏گردند. اين امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى كه كشورها با تهديدات‏ساختارى و كاركردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنيتى در ادراك رهبران و مقامات‏عاليه آنان تقويت مى‏شود; زيرا آنان براى مقابله با تهديدات، نيازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهيه و به كارگيرى اين ابزارها طبعا با هزينه‏هاى فراگيرى براى كشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ايران و امريكا نيز با هزينه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزيت‏هاى ژئوپلتيكى همراه بوده است.

در روند چالش‏هاى متقابل ايران و ايالات متحده، امريكايى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود كردن اهداف ياست‏خارجى جمهورى اسلامى ايران بهره گرفته‏اند. اين‏امر بيان‏گر «استراتژى جنگ كم شدت Low Intensive War Strategy »عليه ايران‏مى‏باشد.

اين استراتژى از نمادهاى سياسى، اقتصادى، نظامى، عمليات پنهان، جنگ تبليغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ريزى‏استراتژيك امريكا نقش داشته‏اند. هر يك از اين مجموعه‏ها بر اجراى رويكردهاى‏خاصى تاكيد دارند. بنابراين، در ميان نخبگان امريكايى، جلوه‏هايى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن كشور در برخورد با جمهورى اسلامى ايران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رويكرد خاصى تاكيد داشته‏است و آن را مؤثرترين راه‏براى تامين حداكثر منافع ملى امريكا تلقى مى‏كند.

پيامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم

بحران در روابط كشورها و واحدهاى سياسى عمدتا در شرايطى شكل مى‏گيرد كه‏تمام تلاش‏هاى ديپلماتيك و اقدامات مبتنى بر حسن نيت و اعتماد سازى به نتيجه مؤثر وسازنده‏اى نايل نگرديده باشند. به عبارت ديگر، در شرايط ظهور بحران، گام‏هايى كه‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جويانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آميز» قرار مى‏گيرد.

ظهور بحران، (Crisis) در روابط كشورها، بيان گر «اراده معطوف به ستيزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد. در چنين شرايطى، اهداف سياسى و مطالبات كشورها بايكديگر سازش ندارد. هر يك از رهبران كشورها، مطلوبيت هايى را براى خود قايل‏مى‏باشد كه اين امر منجر به ايجاد ذهنيتى مى‏شود كه رهبران سياسى كشورها اقدامات‏خود را توجيه نموده و تلاش ساير واحدها براى نيل به هماهنگى رفتارى را انكارمى‏كنند.

زمانى كه «بحران‏» در روابط كشورها ايجاد مى‏شود، «احساسات سياسى‏»، جايگزين‏خرد سياسى‏» مى‏شود. گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سياسى رهبران‏» بسيج‏گشته و شكل خاصى از «رويارويى confrontation »واحدهاى سياسى ايجاد مى‏شود.

در برخى از مواقع، كشورها در صددند تا «قدرت سياسى‏» واحدى كه با آن درگيرمنازعه شده‏اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى ديگر، سطح منازعه‏تشديد گرديده و رهبران سياسى كشور متخاصم در صدد بر مى‏آيند تا «اقتدار سياسى Political Authority »و «مشروعيت legitimacy »كشور مورد مجادله را تحت تاثير قراردهند. در اين شرايط، تهديدات فراگيرى براى «امنيت ملى National Security »و «ثبات‏سياسى Political Stability »ايجاد مى‏شود.

و...


دسته:

تحقیق درباره تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

خرید آنلاین