پاورپوینت درباره کنترل داخلی چارچوب يكپارچه

پاورپوینت درباره کنترل داخلی چارچوب يكپارچه

پاورپوینت درباره کنترل داخلی چارچوب يكپارچه

نوع فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 22 اسلاید

 

 

 

 

 

 

مفاد قانون ساکس:

استقرار کنترلهای داخلی اثربخش از مسئولیتهای اصلی مدیران اجرایی است.

مدیرعامل(PEO) و مدیر مالی(PFO) باید درباره طراحی و اثربخشی کارکرد کنترلهای داخلی

حاکم بر گزارشگری مالی اطمینان بخشی  کنند.

اطمینان بخشی نیازمند چارچوب است.

چارچوب انتخابیSEC  (بورس آمریکا) چارچوب یکپارچه کازو(COSO)  است.

ترجمه کازو در نشریات 118 و 135 سازمان حسابرسی است.

و...


دسته:

پاورپوینت درباره کنترل داخلی چارچوب يكپارچه

خرید آنلاین