پاورپوینت درباره اصول بازاریابی تلفنی

پاورپوینت درباره اصول بازاریابی تلفنی

پاورپوینت درباره اصول بازاریابی تلفنی

نوع فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19

 

 

 

 

 

یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته روبه افزایش است، ترویج (PROMOTION) است که خود از پنج ابزار تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم تشکیل می شود. ازطرفی، باتوجه به بالارفتن ارزش وقت و لزوم مدیریت زمان برای نیل به اهداف بنگاههای اقتصادی و همچنین اثربخشی بیشتر شیوه های ارتباطی دوطرفه (نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم) در این مقاله، به یکی از کانال های بازاریابی مستقیم یعنی بازاریابی تلفنی پرداخته شده است.

و...


دسته:

پاورپوینت درباره اصول بازاریابی تلفنی

خرید آنلاین