پروژه درباره مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

پروژه درباره مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

پروژه درباره مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلود

فهرست.. 2

 

1- چكيده :‌ موضوع سند و معرفي بخشهاي اصلي.. 3

 

بخش اول :‌ معرفي طرح. 4

 

2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح. 5

 

3- اهداف طرح. 5

 

4- نكات محوري طرح. 6

 

5- معرفي ابعاد و پروژه هاي اصلي طرح. 8

 

5-1- پروژه 1- مطالعه ابعاد نظري نظام آموزشي مبتني بر فاوا (مدل نظام برتر) 9

 

5-2- پروژه 2- ايجاد دانشکده نيمه مجازي آموزش مبتني بر فاوا و مهندسي آموزش    10

 

5-3 - پروژه 3- مطالعه و طراحي معماري نظام آموزشي کشور مبتني بر فاوا 12

 

5-4 - پروژه 4- مطالعه، طراحي، پياده سازي بستره و پشتيباني از معماري فني سيستمهاي آموزش مبتني بر رايانه. 13

 

5-5- پروژه 5- ايجاد يک گروه مدرسه آموزشي نيمه مجازي (مدرسه آزمايشگاهي) 14

 

5-6- پروژه 6- فرهنگ سازي و فراهم سازي بستره فرهنگي براي نظام آموزش مبتني بر فاوا 15

 

6- توصيف خروجي كل طرح. 16

 

7- سوابق حركتهاي انجام شده در اين زمينه توسط مجري طرح. 17

 

بخش دوم : معرفي پروژه فاز صفر. 18

 

8- اهداف پروژه فاز صفر 19

 

9- توصيف پروژه فاز صفر و شرح و خروجي فعاليت ها 19

 

9-1- فعاليت تدوين طرح كلي.. 19

 

9-2- فعاليت تبيين پروژه ابعاد نظري.. 20

 

9-3- فعاليت تبيين پروژه معماري نظام آموزشي.. 20

 

9-4- فعاليت تبيين پروژه بستره فني.. 21

 

9-5- فعاليت تبيين پروژه مجموعه آموزشي.. 21

 

9-6- فعاليت تبيين پروژه دانشكده. 22

 

9-7- فعاليت تبيين پروژه فرهنگ سازي.. 22

 

10- تخمين زمان و منابع. 23

 

11- سوابق مجري.. 23

 


 

 1- چكيده :‌ موضوع سند و معرفي بخشهاي اصلي

اين سند حاوي اطلاعات لازم براي شناخت کلي طرح "مطالعه و بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا" و اختصاصا شناخت فعاليتهاي لازم براي انجام پروژه فاز صفر اين طرح است؛ به گونه اي كه چگونگي انجام، منابع (هزينه و زمان) و مراحل انجام پروژه فاز صفر مذكور قابل تشخيص و تخمين باشد.

 

سند در دو بخش اصلي تنظيم شده است. در بخش اول اين سند ابتدا موضوع و صورت عمومي كل طرح تبيين مي‌شود. سپس در بخش دوم، براي آنكه برنامه‌ريزي و طراحي تفصيلي طرح ميسر و ممكن باشد، انجام اين مهم در پروژه فاز صفر طرح پيش‌بيني و تبيين مي‌گردد. در اين بخش، صورت، مراحل، منابع و خروجيهاي پروژه فاز صفر تبيين مي‌شود.

 

تذكر : به جهت اختصار در ادامه طرح به جاي عبارت"طرح مطالعه و بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا" از واژه "طرح" بصورت مخفف استفاده خواهد شد. نيز واژه هاي "پروژه" مخفف "پروژه فاز صفر"، "سازمان" مخفف "سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي"‌، بكار مي روند.

 

 

بخش اول :‌ معرفي طرح

2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح

 

در سالهاي اخير، توسعه و تحولات سريعي در دانش و فن‌آوري زمينه هاي مختلف بخصوص فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، رخ داده است. يکي از اين زمينه ها، بکارگيري فاوا در فراروند آموزش و پرورش و شکل گيري نظام آموزشي در بستره فاوا است. بستره فاوا بتدريج منجر به تحولات عميقي در نظام آموزشي مي شود.

 

تحولي كه بتدريج و هوشمندانه در حال شكل گيري در نظام آموزشي است، بسيار عميق‌تر از آن است كه تصور مي‌شود. در درون و بيرون نظام آموزشي كهنه و رنگ و رو رفته امروزي، واكنشهاي زنجيره‌اي پراكنده‌اي در حال شكل گيري است كه دامنه فعاليت هر يك بتدريج گسترش يافته و با همگرا شدن و به هم پيوستن آنها، احتمالا در فاصله‌اي نه چندان دور، بنيادهاي نظام آموزشي جديدي بنا خواهد شد كه با تحولات سريع و عميق اطراف سازگاري بسيار زيادتري خواهد داشت. برخلاف تصور بسياري از مدافعان نظام كهنه كنوني، نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلي و ابزاري متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوي خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستمهاي رايانه‌اي توسط فراگيران و كلاسهاي مجازي و نظاير آن محدود نمي‌شود. بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن،‌ نسبت به معناي امروزي آنها دچار تحول خواهند شد.

 

حرکت نظام آموزشي براي استفاده وسيع از فن آوري اطلاعات و ارتباطات، چه به عنوان محمل و ابزار کمکي و چه به عنوان مبناي سازماندهي و فعاليت نظام، مستلزم بستر سازي وسيع و گسترده اي است. اين بستر سازي چه از بعد نظري و چه از بعد فن آوري و ملزومات عملي و اجرائي، پيشنياز هر حرکت حساب شده و انديشمندانه در اين زمينه است. هر چند که حرکتهاي مختلف و متعددي در اين زمينه انجام شده و مي شود، اما به نظر مي رسد که انجام حرکتهاي ديگري نيز در اين زمينه ضروري باشد؛ حتي اگر اين حرکتها به نحوي با فعاليتهاي جاري و سابق موازي باشد. پرداخته شدن به وجوه مختلف و لحاظ نمودن ابعاد و نگرش از ديدگاههاي متفاوت، در طرحهاي مختلف و حتي موازي، و چالش ايجاد شده بين محصولات اين طرحها، مي تواند به پخته تر شدن محصول نهائي يعني نظام آموزشي کمک کند.

3- اهداف طرح

  • هدف آرماني : انجام حرکتي براي بستر سازي شکل گيري نظام آموزشي مبتني بر فاوا.
  • هدف عملياتي : ارائه يك مدل نمونه، با توجه به تحولي كه در مفاهيم و بسترهاي نظري نظام آموزشي در حال شكل گيري است.
  • نظام آموزشي آينده در پارادايم متفاوتي در حال شكل گيري است. بسياري از مفاهيم، بنيانهاي نظري، اصول و قواعد اين پارادايم با پاراديم جاري كه نظام آموزشي در آن قرار دارد متفاوت است. لذا فقط شكل دادن به يك زير ساخت فني يا ايجاد چند ابزار كافي نيست. بلكه ايجاد بنيانهاي نظري، معماري نظام آموزشي در پارادايم جديد،‌ و فرهنگ سازي و تربيت نيروي انساني در حوزه پارادايم جديد، به عنوان ملزومات كار تلقي مي‌شوند. نقص در هر يك از اين ابعاد، منجر به عدم امكان شكل گيري طرح در پارادايم جديد و غير عملياتي شدن آن و يا ارائه تصوير ناقصي از پارادايم جديد خواهد شد.
  • و...

 


دسته:

پروژه درباره مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

خرید آنلاین